menú
bombolla

L’espectacle consta d’una escumada acompanyada amb música, aplicable a diversos entorns i públics (infantils, juvenils i adults).
Opcionalment es pot fer amb l’escuma de colors.
L’espectacle pot anar acompanyat de disco mòbil o animació infantil, segons convingui.

*Producte escumògen totalment homologat per espectacles

Fitxa tècnica

Requisits:

escuma 1 escuma 2

tornar

titol